Tümünü Gör

AR-GE

Polimer sektörünün liderlerinden birisi olan İlka Plastik; yeni ürün geliştirme, mevcut ürünlerin ve proseslerin iyileştirme süreçlerini İlka AR-GE çatısı altında yönetir. İlka AR- GE departmanı, her geçen yılda büyümeyi hedeflerken, küresel rekabette yer edinecek ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun inovatif geliştirmeler sağlayacaktır.

Neden AR-GE?

İlka Plastik mevcut ürünlerini ve süreçlerini iyileştirme, yeni ürün geliştirme ve Endüstri 4.0’a uygun yeni teknolojiler ile büyüme ilkesini benimsemiştir. Özellikle son 5 yılda ürün çeşitliliğini ve üretim kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmaları ile müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. İlka Plastik; teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak her geçen gün artan ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, AR-GE sistemini sıfır atık yaklaşımı ile kurarak yerli ve milli çalışmalar yürütmeyi kendisine ilke olarak benimsemiştir.

Mevcut Ürün İyileştirme

Ürünlerin kullanım ve proses performansı ile alakalı verdiği geri bildirimleri dikkate alan İlka AR-GE; mevcut ürünlerin performansını artırmak, hurda ve geri dönüş̧ oranlarını en aza indirerek katma değer sağlamak amacıyla yapılan bildirimleri analiz ederek tespit edilen problemleri gidermekte ve mevcut ürünleri iyileştirecek araştırma, geliştirme ve tasarım çalışmalarını yürütmektedir.

Yeni Ürün Geliştirme

İlka AR-GE; Global pazar araştırma çalışmalarını da referans alarak strateji süreçlerini belirlerken, ürün portföyüne eklenecek yeni ürün hedeflerine yönelik araştırma, geliştirme ve tasarım çalışmalarını yürütmektedir.

Proses İyileştirme

Üniversite, seminer, fuar, teknik işbirliği, eğitim, danışmanlık vb. farklı birçok araç ve yöntemler ile yeni teknolojileri ve üretim tekniklerini takip eden İlka AR-GE, başta ana faaliyetler olmak üzere, üretim süreçlerinin her aşamasında maliyet azaltma, verimlilik artırma ve global rakipler karşısında sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlama amacıyla makine tasarımı ve üretimi de dahil olmak üzere araştırma, geliştirme ve tasarım çalışmalarını yürütmektedir.

Ar-Ge Tarafından Gerçekleştirilen Çalışmalar

 • Esnek Ambalaj Film Yapısı Geliştirme
 • Mevcut Ürünlerde İyileştirme
 • Formül Geliştirme
 • Özel Makine/Ekipman Tasarımı ve Geliştirme
 • Proses İyileştirme
 • Prototip Üretim
 • Deneme Üretimi
 • Test ve Laboratuvar Çalışmaları
 • Sürekli İyileştirme
 • Patent Araştırma
 • Maliyet ve Fizibilite Analizleri Hazırlama
 • Raporlama ve Dokümantasyon

İlka AR-GE Hedefleri

 • AR-GE faaliyetlerini artırmak
 • Bilimsel Makale / Yayın sayılarının artırmak
 • Millileşme fikrini benimseyerek ihracatın artmasını ve yerlileşmeyi sağlamak
 • Toplumda sıfır atık bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ile çevrenin korunumuna katkıda bulunmak
 • Üniversite-sanayi projelerini artırmak
 • ARGE personel yetkinliklerinin ve sayılarının artırılarak akademik ve sektörel tecrübenin birleştirilmesi ile istihdamı artırmak
 • ARGE kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliklerini artırmak
 • AR-GE laboratuvarındaki test cihazlarının sayılarını artırmak ve tam donanımlı laboratuvar kurmak
 • Hem akademik hem de teknik anlamda ekibi büyütmek
 • Geri dönüştürülmüş hammaddenin daha çok kullanılabildiği ürünler geliştirmek
 • TSE'nin akredite laboratuvarı olmak ve diğer firmalara da laboratuvar anlamında yardımcı olmak
 • Türkiye'de sektör lideri olmak, dünyada tanınan bir marka olmak ve hem ulusal hem de uluslararası rakip firmalara örnek olmak

İlka gıda temaslı ve temassız plastik ambalaj malzemesi üretimi yaparken teknolojisini yenileyerek, çalışanlarının tam katılımını ve gelişimini sağlayarak, süreç odaklı yönetim anlayışı ile hareket eder. Sahip olduğu kalite sertifikalarıyla da toplam kalite yönetimini benimser.